Rámový systém DM Komplet

Zasklievacie systémy pre altánky a zimné záhrady

Samonosná konštrukcia v súlade s dominantou záhradného priestoru. Neobmedzená variabilita rozmerov a povrchov. Maximálna úspora času montáže.

Popri veľkom dôraze na stabilitu a pevnosť je rámový systém DM Komplet navrhnutý tak, aby využil všetky funkčné a bezpečnostné benefity zasklievacích systémov DenMart a zároveň, aby nechal vyniknúť všetky estetické prvky záhradného priestoru. Už v procese výroby samonosnej konštrukcie sa prihliada na jednoduchosť montáže, preto sú jednotlivé dielce pripravené tak, aby čas potrebný na montáž bol minimálny. Výška jednotlivých krídel je voliteľná od 2 200 mm do 2 800 mm a zodpovedá jej pevnosť vertikálnych profilov.

VÝHODY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Systém DM Komplet je navrhnutý tak, aby priestor altánka či zimnej záhrady priamo vytvoril, chránil hodnotu jeho vnútorného priestoru a vybavenia a pritom vyzdvihol jeho estetický význam vo vzťahu k okolitému prostrediu záhrady. Vďaka konštrukčnej variabilite našich systémov možno základnú charakteristiku altánka (výhľad do okolia zo sediacej polohy) zabezpečiť niekoľkými spôsobmi – až do maximálneho presklenia od podlahy po strop. Zasklievací systém má spoľahlivú samonosnú konštrukciu a vynikajúce tesniace vlastnosti, preto jeho uzavretie zabezpečuje zvukovú izoláciu altánka a jeho účinná ochrana pred zrážkami, nečistotami a prachom z okolia uľahčuje údržbu jeho interiéru. Uzamykací mechanizmus systému poskytuje dostatočnú ochranu pred násilným vniknutím.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Zasklievací systém DM Komplet vychádza z variability konštrukčných systémov pre terasy. Tvar a rozmery samonosnej konštrukcie (vrátane strešnej časti) z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny závisia od predstavy a potrieb koncového zákazníka. Šírka jednotlivých krídel je max. 1 300 mm, ich maximálna výška je 2 800 mm. Tomu zodpovedá mohutnosť vertikálnych profilov, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli spoľahlivou oporou akejkoľvek sklenenej alebo polykarbonátovej výplne a v prípade potreby ich kombinujeme s nenápadnými madlami, ktoré okrem jednoduchej manipulácie so systémom plnia aj funkciu výstuže vertikálneho profilu. Krídla sa posúvajú sprava doľava, zľava doprava alebo zo stredu do strán, a to vždy bez priestorových nárokov na interiér altánka. Ich počet môže byť ľubovoľný, pričom je možné kombinovať posuvné dielce s pevnými.

PROFILY

Vertikálne profily zasklievacieho systému pre altánky majú šírku 44 mm, ktorá je dôležitá s ohľadom na stabilitu konštrukcie aj pri výške zasklenia 2 800 mm.
Koľajnice v spodných profiloch systému DM Komplet možno upraviť na výšku 10 mm, ktorá spĺňa podmienky bezbariérového prechodu. Štandardná výška spodných profilov je 24 mm, aby umožnila obsiahnuť aj systém na odvádzanie zrážkovej vody a kondenzátov.
Všetky profily sú vyrobené z hliníkovej zliatiny s lešteným povrchom. Ich farebný odtieň závisí od výberu koncového zákazníka a prispôsobujú sa mu všetky viditeľné komponenty systému.

VÝPLNE

Aj pri maximálnej výške krídla (2 800 mm) je možné vyberať si zo všetkých typov výplní určených pre zasklievacie systémy DenMart. To znamená štandardné rezané sklo s hrúbkou 4 – 8 mm, rovnako tak izolačné sklo s hrúbkou 16 mm, pri osádzaní ktorého používame adaptér. Odporúčame aj lepené VSG sklo a kalené ESG sklo, ktoré vďaka špecifickým výrobným postupom minimalizujú riziko poranenia aj v prípade poškodenia skla. Výplňou krídel v systéme pre altánky môžu byť tiež dutinkové a plné polykarbonáty. Dutinkové polykarbonáty a lepené VSG sklo osádzame v prípade potreby aj do strešnej časti konštrukcie.

ZABEZPEČENIE

DenMart je jediným slovenským výrobcom, ktorý dodáva rámové systémy pre altánky a zimné záhrady s hákovými zámkami. Ich nespornou výhodou oproti iným spôsobom zabezpečenia je možnosť uzamykať a odomykať systém z vonkajšej aj z vnútornej strany.
Ďalším spôsobom zabezpečenia sú bajonetové zámky. Vďaka našej inovácii stačí jediný kľúč na obsluhu všetkých zámok v jednom systéme. Bezpečnostnú funkciu plnia aj aretačné kolíky, ktoré eliminujú možnosť vysadenia krídel z vonkajšej strany a tiež zápustné madlá s poistkou, ktoré znemožňujú otvorenie systému zvonka. Madlá v prípade systému DM Komplet plnia aj funkciu výstuže pri nadštandardnej výške krídel. Všetky bezpečnostné prvky sú vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov.

TESNENIE

Na rozdiel od väčšiny výrobcov zasklievacích systémov, ktorí pri osádzaní výplní do rámových profilov používajú silikónové tesnenie, DenMart používa výlučne EPDM tesnenie, pretože je estetickejšie, má oveľa dlhšiu životnosť (10-ročná garancia) a umožňuje až štvornásobne rýchlejšiu výmenu výplne v prípade potreby. Veľký význam má aj štetinové tesnenie, ktoré umiestňujeme do horizontálnych, ale aj vertikálnych profilov, kde zabezpečuje perfektnú ochranu uzavretého altánka proti hluku, prachu, zrážkam či exhalátom.
Zvislé profily disponujú aj dorazovým tesnením, aby jednotlivé krídla zapadali do seba nehlučne.