Rámový systém pre interiér DM In

Deliace priečky v interiéry

Maximálny dôraz na estetiku a životnosť. Jednoduchá a čistá montáž. Spoľahlivá odolnosť voči nečakaným nárazom.

Kvalita zasklievacích systémov DenMart najvýraznejšie vynikne v interiéroch rodinných domov či verejných budov. Osádzanie výplní do profilov bez použitia silikónu vyzdvihne čisté línie a estetiku zvolených materiálov a pritom trojnásobne predĺži životnosť celého systému. Jeho montáž prebieha hladko a bez znečistenia prostredia a vďaka EPDM tesneniu je jednoduchá aj prípadná výmena výplne. Overená stabilita pevných či posuvných priečok je zárukou jeho odolnosti aj v prípade nepredvídateľných nárazov.

VÝHODY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Vo veľkorysých a vzdušných priestoroch menia pevné a posuvné priečky nevtieravo zónovanie interiéru a dokážu ho prepojiť s terasou či exteriérom. Miera estetického zásahu deliacej priečky do okolitého prostredia sa odvíja od výberu konkrétnej výplne, ktorý je vždy záležitosťou koncového zákazníka. Posuvné priečky nielenže na počkanie menia dispozičné riešenie priestorov, ale zároveň ich vedia zvukovo izolovať bez toho, aby zabránili pôvodnému prúdeniu prirodzeného svetla. V prípade potreby oddelia jednotlivé časti interiéru aj vizuálne, pričom pri otváraní a zatváraní nemajú žiadne priestorové nároky. Rámový systém pre interiér DM In vyrábame vždy na mieru, pričom výber výplne a farebného odtieňa profilov a doplnkov je voľbou koncového zákazníka.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Rámový systém pre interiér DM In spĺňa nároky sanitárnych priečok, pevných a posuvných stien v privátnych interiéroch, kanceláriách, ale aj v priestoroch komerčných a školských budov, hotelových komplexov či priemyselných objektov. Neobmedzená variabilita systému umožňuje vytvárať pevné steny, posuvné steny, alebo ich kombinácie s ľubovoľným počtom krídel, pričom ich výška je max. 2 800 mm. Ich posun je možný sprava doľava, zľava doprava alebo zo stredu do strán, pričom vodiaca koľajnica v spodnom profile je upravená pre bezbariérový prechod.

PROFILY

Všetky profily rámového zasklievacieho systému pre interiéry DM In sú z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny s lešteným povrchom. Ich farbu si vyberá koncový zákazník a automaticky sa jej prispôsobuje povrchová úprava ostatných viditeľných komponentov.
Vertikálne profily sú spoľahlivou oporou akéhokoľvek druhu výplne bez ohľadu na výšku krídla. Maximálna výška vertikálneho profilu je 2 800 mm. Vodorovné spodné profily posuvných priečok obsahujú vodiacu koľajnicu. Keďže v interiéri možno vylúčiť potrebu odvádzania dažďovej vody a kondenzátov z posuvnej priečky, výška spodného profilu je 10 mm, čím spĺňa nároky bezbariérového prechodu. Na želanie zákazníka vyrábame spodný profil aj s výškou 24 mm. Bočné dorazové profily vynikajúco kompenzujú nerovnosti steny a v prípade potreby sú súčasťou uzamykacieho mechanizmu.

VÝPLNE

Výber výplní do systému DM In obsahuje nielen niekoľko druhov skla a polykarbonátových platní, ale aj dekoratívne lamináty. Okrem štandardného rezaného skla s hrúbkou 4 – 8 mm je možné – za použitia špeciálneho adaptéra – osadiť aj izolačné sklo s hrúbkou 16 mm. Ďalej sú to lepené VSG sklá a kalené ESG sklá, ktoré minimalizujú riziko poranenia aj v prípade poškodenia výplne. Častou voľbou do interiérov sú aj ornamentové sklá či dutinkové a plné polykarbonáty. Pri požiadavke oddeliť jednotlivé časti priestoru nielen zvukovo, ale aj vizuálne, využívame vysokotlakové dekoratívne lamináty, ktoré sú bezúdržbové, mimoriadne pevné a ponúkajú široký výber dekorov.

ZABEZPEČENIE

Potrebu zabezpečenia rámového systému pre interiér napĺňame za pomoci zápustných madiel s poistkou, aretačných kolíkov, ale aj bajonetových a hákových zámok. Zápustné madlá slúžia nielen na jednoduchšiu manipuláciu pri posúvaní krídel. Vďaka bezpečnostnej poistke zabraňujú otvoreniu systému z vonkajšej strany. Farba madiel sa zhoduje s odtieňom profilov. Aretačné kolíky účinne zabraňujú vysadeniu krídel. Posuvnú stenu je možné aj uzamknúť, a to bajonetovou zámkou alebo hákovou zámkou, ktorej výhoda spočíva v možnosti uzamykať a odomykať systém z vonkajšej aj vnútornej strany.

TESNENIE

Zvukovoizolačnú funkciu rámového systému pre interiéry DM In podporuje štetinové tesnenie umiestnené vo vertikálnych profiloch, ktoré sú zároveň vybavené dorazovým tesnením, pre stlmenie zvuku krídel zapadajúcich do seba.
Pri osádzaní výplní do rámových profilov používame EPDM tesnenie, ktoré nenarúša estetiku výplne a zároveň má oveľa vyššiu kvalitu a životnosť než bežne používané silikónové tesenenie.

ODTOK VODY A KONDENZÁTOV

V prípade využitia rámového systému pre interiéry vo vlhkom prostredí odporúčame vodorovný spodný profil s vodiacou koľajnicou vo výške 24 mm, ktorá umožňuje využiť drenážne otvory na odtok kondenzovanej vody. Tomu je prispôsobené aj vyspádovanie vodiacej koľajnice smerom von, čo odtekanie vody ešte viac urýchľuje.

MONTÁŽ

Montáž posuvných aj pevných priečok prebieha rýchlo a bez znečistenia okolitého prostredia, preto je možné vykonať ju aj v dokončenom interiéri. Navyše, každú posuvnú stenu kompletizujeme vo výrobe, starostlivo balíme a precízne označujeme menom koncového zákazníka, takže rýchlosť montáže závisí výlučne od veľkosti samotnej priečky. V prípade potreby zabezpečíme montáž prostredníctvom niektorého z našich zmluvných partnerov.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Funkčnosť rámového systému pre interiéry si nevyžaduje žiadnu údržbu. Výnimkou je len pravidelná kontrola a čistenie drenážnych otvorov v priečkach umiestnených vo vlhkom prostredí. Pri znečistení krídel odporúčame používať prostriedky určené pre konkrétny typ povrchu.